På grund av socio-ekonomiska faktorer och den globala uppvärmningen har malaria på senare tid återvänt till områden som varit fria från sjukdomen. Jamaica som varit fritt från malaria sedan 1965 har under slutet av 2006 sett 160 fall med Plasmodium falciparum. Flertalet fall har uppträtt i slumområden i Kingston.

Under de senaste veckorna har i Sverige en man och en kvinna (oberoende av varandra) insjuknat med malaria med Plasmodium falciparum efter turistresor till Goa i Indien. Det finns ytterligare tre fall rapporterade hos turister till Goa rapporterade under senaste tiden (två tyskar och en dansk). Normalt bedöms risken för malaria som mycket liten vid turistresor till Goa varför profylax ej har rekommenderats.

I båda de svenska fallen tolkades sjukdomen initialt som en luftvägsinfektion, sannolikt på grund av att man inte var medveten om malariarisken. Det är nu viktigt att känna till att falciparum-malaria förekommer i Goa så att hemkomna turister med sjukdomssymtom förenliga med malaria blir undersökta. Man bör vid vistelse i Goa också skydda sig mot myggbett genom myggnät och användande av myggstickor. Tills dess att vi vet mera om malariasituationen bör malariaprofylax övervägas till resenärer som åker till Goa. Det gäller speciellt resenärer som skall vistas där längre tid och om man företar rundresor. Här måste emellertid en individuell riskbedömning göras. Förekomsten av klorokinfosfatresistens i Indien har hitintills varit låg. Vi har inga uppgifter om resistensmönster i det aktuella utbrottet.

/Anders Blaxhult, bitr. statsepidemiolog

Läs mer:

Malaria, sjukdomsinformation och statistik

Malariaprofylax 2006

Eurosurveillance weekly releases 2007: Recent cases of falciparum malaria imported to Europe from Goa, India, December 2006-January 2007

2007-01-11