Aldrig tidigare har så många fall av norovirus rapporterats från laboratorierna som den gångna veckan. Den frivilliga rapporteringen av diagnostiserade fall av norovirus startade hösten 2003 och just nu är det 13 laboratorier som deltar i denna övervakning. Redan tidigt i höstas låg antalet fall över motsvarande siffror för 2004 och säsongen utvecklades då till en mycket besvärlig vinter inom vården. Trots det stora antalet rapporterade fall inom vården just nu, finns det dock fortfarande regioner där endast få fall av vinterkräksjuka har noterats.

Molekylär karaktärisering av cirkulerande virus visar på en fortsatt spridning av den nya norovirusstam (G2.4 2006) som debuterade under senvåren i Sverige och övriga Europa och som spred sig snabbt under hösten.

/Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog, Margareta Thorhagen, biomedicinsk analytiker

Läs mer:

ProMed 9 januari 2007: Norovirus, hospitals - Canada (Montreal)

2007-01-11