Från och med den 15  mars gäller en ny prislista för den speciella diagnostiken vid SMI. För en del analyser sänks priset, andra höjs och en del förblir oförändrade. Den senaste prisändringen ägde rum i februari 2005. Ändringarna har skett i samråd med Ekonomistyrningsverket.

SMI utför speciell diagnostik av viktig betydelse för smittskyddet. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier, p.g.a. hög risk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.

Prislistan kan laddas ner från SMI:s webbplats