En 34-årig man ringde sjukvårdsupplysningen i Stockholm och berättade följande historia:

Den 9 mars handlade han färsk tonfiskfilé i en butik i centrala Stockholm, han stekte filen och åt av den vid 19-tiden på kvällen. Under måltiden, inom 20-30 minuter från första tuggan, kommer en blossande rodnad och värmekänsla i huden, först i ansiktet, som också känns svullet, men rodnaden sprider sig sedan ner över hela kroppen. Han får kraftig huvudvärk, häftig hjärtklappning och tycker det känns lite tungt att andas. Ögonen svullnar och blir röda. Han har ingen klåda och inga besvär från tarmen. Efter 2-3 timmar klingar besvären av.

Från butiken har man fått klagomål från fyra andra personer i en och samma familj som också ätit av tonfiskfilén och insjuknat med liknande men något lindrigare symtom.

Svar:

Histaminförgiftning eller scombroidförgiftning beror på för hög halt av histamin i vissa fiskprodukter, framför allt från fisk tillhörande familjerna Scombridae och Scomberesocideae (t.ex. tonfisk, makrill). Inkubationstiden är kort, några minuter till ett par timmar. Det beskrivna fallet är som hämtat ur läroboken! Symtomen är typiska med rodnad och värmekänsla i huden, huvudvärk och hjärtklappning och av och till lättare andningsbesvär, som vid en allergisk reaktion, och de klingar oftast av inom några timmar. Antihistaminer kan ge lindring.

Om fisken förvaras i för hög temperatur efter fångsten, så att bakterieväxt tillåts, kan bakterierna (t.ex. olika enterobakterier, clostridier eller laktobaciller) omvandla den naturligt förekommande aminosyran histidin till histamin, vilket är orsaken till histaminförgiftning. Det är alltså viktigt att snabbt rensa och kyla fisken efter fångst! Uppvärmning till 70° avdödar bakterierna som producerar histamin men det histamin som redan bildas förstörs ej. Även ost kan innehålla stora mängder histamin och ge upphov till förgiftningstillstånd.

Histaminförgiftning är inte något välkänt tillstånd eftersom de drabbade sällan blir så sjuka att de uppsöker vården. Hur ofta dessa utbrott förekommer är därför okänt, möjligen är antalet betydligt vanligare än vi tror. Helt nyligen beskrevs i EPI-aktuellt ett utbrott som drabbade 11 personer efter förtäring av fisk. Denna fallbeskrivning vill väcka uppmärksamhet på histaminförgiftning och poängtera vikten av att alltid fråga efter förtäring av fisk, t.ex. tonfisk, vid typisk symtombild. Om misstanken finns ska rester av den förtärda fisken om möjligt tillvaratas för analys av histamin. Tyvärr fanns i det aktuella fallet ingen fisk kvar för provtagning, man hade i butiken omedelbart kasserat filén efter klagomål från kunder.

/Bo Svenungsson, biträdande smittskyddsläkare, smittskyddsenheten, Stockholm

Läs mer:

Sjukdomsinformation om histaminförgiftning

Smittkyddsenheten i Stockholms läns landsting