I det senaste numret av det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC:s tidskrift Emerging Infectious Diseases, presenteras ett arbete där man lyckats odla viruset bakom vinterkräksjukan, norovirus. Genom att använda celler från human tunntarm i ett vävnadsliknande system, har man framgångsrikt fått norovirus att tillväxa. Det vinnande konceptet tycks vara ett väldifferentierat 3-dimensionellt cellodlingssystem vilket medger naturlig växt av humana norovirus. Tidigare misslyckade odlingsförsök har använt differentierade cellkulturer i monolager. Om dessa nya resultat kan verifieras och utvecklas av andra forskargrupper, har vi äntligen ett verktyg i vår hand för fördjupade studier av norovirus molekylärbiologi, smittvägar, överlevnad…

Ja listan kan göras lång över kunskap vi saknar när det gäller norovirus liv o leverne.

I veckans rapport från laboratorierna ser vi att antalet diagnostiserade fall av norovirus fortfarande ligger kvar på en mycket hög nivå. Se diagram nedan.

/Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, SMI

Läs mer:

Sjukdomsinformation om calicivirus (noro- och sapovirus)

SMI:s norovirusrapporter (publiceras på SMI:s webbplats varje fredag under norovirussäsongen)