Temat för mötet är smittskydd med föredrag och presentationer i både gemensamma och parallella sessioner. Vi kommer att belysa breda aspekter på ett antal smittskyddsteman vid de gemensamma sessionerna. Därutöver kommer de tre föreningarna att ha mer ämnesinriktade sessioner med presentationer av såväl grundforskning som klinisk forskning och utveckling.

Läs mer om vårmötet i SMI:s kalendarium och på Vårmötets egen webbplats

/Britt-Marie Hoffman, koordinator, avdelningen för bakteriologi