Nu är det dags att anmäla sig till SMI-dagen om Socialstyrelsens tillsyn av vårdhygienisk standard.

Läs mer om SMI-dagen och anmäl dig i kalendariet
Läs mer om SMI:s SMI-dagar

/Britt-Marie Hoffman, koordinator, avdelningen för bakteriologi