Hälsoministeriet i Kina rapporterar om en snabb ökning av antalet mässlingfall från början av året. I januari anmäldes 8447 och i februari 9501 fall. Antalet fall har ökat kraftigt jämfört med samma period under 2006, några regioner har anmält utbrott av mässling.

Även en stor ökning av röda hund-fall har rapporterats, antalet fall under januari-februari har fördubblats jämfört med samma period förra året.

Incidensen av mässling har ökat i Kina sedan 1995. År 2005 rapporterades mässlingsutbrott med en årsincidens på 10/100 000, i vissa regioner fortsatte incidensen att öka även under förra året.

/Tiia Lepp, läkare, avd. för epidemiologi

Läs mer:

ProMed: MEASLES - CHINA