Ett pågående mässlingsutbrott rapporteras från Vojvodinaprovinsen i norra Serbien med 121 anmälda misstänkta fall från januari till 12 mars i år. 78 av fallen har laboratorieverifierats. Under 2006 anmäldes två kliniska fall av mässling i Serbien, det senaste fallet i Vojvodina inträffade år 2000.

Hälften av de laboratorieverifierade fallen var barn mellan 1-14 år, de flesta var ovaccinerade eller hade bara fått en vaccindos. Majoriteten av de insjuknade tillhör den romska befolkningen. Vaccinationstäckningen är låg bland romer trots riktade kampanjer under de senaste åren.

/Tiia Lepp, läkare, avd för epidemiologi

Läs mer:

ProMed: MEASLES - SERBIA (VOJVODINA)