På årets Strama-dag kommer bland annat de etiska aspekterna på antibiotikaresistens att diskuteras. ”Vilka risker vågar och måste vi ta? Är det bakterier eller sjuka patienter vi jagar?” Dessutom redovisas resultat från Strama-studier och de nya behandlingssriktlinjerna för UVI. Hela programmet finns på Stramas webbplats .

/Kristina Lundh, koordinator, STRAMA