Världstuberkulosdagen uppmärksammar minnet av den dag då Robert Koch år 1882 offentligt beskrev tuberkelbakterien som orsak till tuberkulos.

Årets tema är ”TB anywhere is TB everywhere”. Det illustrerar behovet av att se kampen mot tuberkulos i ett globalt perspektiv, men också att vem som helst kan drabbas.

Syftet med världstuberkulosdagen är att uppmärksamma såväl allmänhet som hälsovårdsmyndigheter och politiska beslutsfattare om tuberkulos som ett allvarligt folkhälsoproblem samt att mobilisera resurser för en förbättrad tuberkuloskontroll.

Enligt WHO inträffade under 2005  8,8 miljoner nya sjukdomsfall och 1,6 miljoner dödsfall orsakade av tuberkulos. En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara smittad och antalet tuberkulosfall globalt beräknas öka med en procent per år.

Läs mer:

Smittskyddsinstitutets webbplats: Nyheter