Under andra hälften av 2006 noterade Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Smittskyddsenheten, Stockholms Läns Landsting och Smittskyddsinstitutet (SMI) gemensamt ett ökat antal hivfall bland intravenösa missbrukare. Med hjälp av ett speciellt stöd från Socialstyrelsen har SMI påbörjat typningar av virus från dessa nydiagnostiserade hivfall. Preliminära resultat talar för att ökningen beror på ett utbrott av smitta med en genetisk variant av hiv som kallas CRF01-AE. Virusvarianten har även påträffats hos nya hivfall med rapporterad heterosexuell smittväg, vilket innebär att virus kan ha spridits från missbrukare till deras sexuella kontakter. Totalt har cirka 25 personer hittills visat vara infekterade med denna hiv-variant.

Det finns inget som talar för att virusstammen är mer smittsam eller aggressiv än andra hiv-varianter. Anhopningen av nya fall beror istället sannolikt på en s.k. "founder" effekt, d.v.s. att en virusvariant finns på ”rätt” plats vid ”rätt” tillfälle. Sannolikt har det sedan en tid funnits en grupp missbrukare i Stockholmsområdet som tagit risker genom att dela sprutor. Risken är mycket stor att hiv förr eller senare tar sig in i en sådan grupp. Det skedde under 2006, eller straxt tidigare, och det skedde med just denna hiv-variant. Det hade lika gärna kunnat hända lite tidigare eller lite senare och det hade kunnat vara en annan hiv-variant. ”Founder”-effekter av denna typ har hela tiden format hivepidemin, bl.a. bland intravenösa missbrukare i Östeuropa.

Med detta meddelande vill undertecknande myndigheter och kliniker fästa uppmärksamhet på att det just nu finns behov av extra vaksamhet och preventiva insatser, såsom lättillgänglig testning, mot hivsmitta bland intravenösa missbrukare i Stockholmsområdet och deras kontakter.

/Ingela Berggren, Smittskyddsenheten, Stockholms Läns Landsting, Anders Thalme, Katarina Gyllensten, Erika Spångberg, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Anders Blaxhult, Malin Arneborn, Jan Albert, Smittskyddsinstitutet