Fler barn kan räddas till livet – onödig försiktighet med antibiotika.

Varje år dör 4–5 barn av grupp B-streptokocksinfektion. De flesta av dessa barn kan räddas genom enkla riskbedömningar följda av kortare antibiotikabehandling vid förlossningen. Men bara en tredjedel av de mödrar som identifierats med riskfaktorer får antibiotika.

Klamydia fortsätter att öka:

Den svenska modellen vacklar. Trots en halv miljon prover om året så missas en stor grupp smittade. Kondomanvändningen är dålig och ungdomars riskbeteende har ökat. Insatserna mot klamydia måste omvärderas.

Porträtt:

Han har arbetat med hiv sedan sjukdomen kom till Sverige för 25 år sedan. Epidemin fick inte den dramatiska utveckling många trott. Men Lars Moberg är mycket kritisk till det han menar är en onödig politisering av hiv. Något riskgrupper inte har råd med.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 2/07. Läs också om farhågor och förhoppningar inför Ansvarskommitténs förslag och om en sprillans ny utbildning i vårdhygien och smittskydd.

Missa inte heller att Föreningen för medicinsk mikrobiologi fyller 100 år. Ett sekel av framgångar – men vad låg bakom? Och vad väntar runt hörnet?

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:

  • När barn har reaktioner i samband med vaccination vill föräldrar ha bra svar snabbt – innan ny vaccination krävs klarhet. Då får de tid vid specialistmottagningen för barnvaccinationer, Sachsska Barnsjukhuset.
  • Oro för verkningslös antibiotika. Anmälningsplikt för antibiotikaresistenta bakterier som bildar ESBL.
  • TBE-risken ska tas på allvar. Antalet smittade med fästingburen encefalit ökar. Det gäller även regioner av landet som tidigare haft betydligt färre fall.
  • Reviderade hivrekommendationer. Förbättrade hivtester – men fortfarande tolv veckor för att utesluta smitta.
  • Färsk utbildning förbereder framtidens vård. Från och med hösten startar en samnordisk diplomutbildning i vårdhygien och smittskydd. Och intresset är stort.
  • Myter om smittskydd: kan man ta ett glas vin när man behandlas med antibiotika?
  • Krönika: Hans Ottosson. Ansvarskommittén öppnar för EN samlad svensk smittskyddsmyndighet.