Vi har tidigare rapporterat om ökningen av denguefeber i Asien (Indonesien, Indien Vietnam med flera länder), och i Latinamerika, dels i Peru men speciellt i gränstrakterna mellan Argentina, Paraguay och Brasilien. Hittills har enligt CDC nästan 15 000 paraguayaner insjuknat, bland dem 40 i sjukdomens allvarligaste form. Det ovanligt höga antalet beror troligen på kraftiga regn i kombination med värme. Enligt tidningsuppgifter har det nu också i Mexico skett en stor ökning av denguefall i delstaten Quintana Roo som gränsar mot Guatemala och Belize. Detta kan ha betydelse för svenska resenärer då bland annat turistorterna Cancun och Playa del Carmen är belägna här.

Under första kvartalet i år hade från Quintana Roo 1 067 fall inrapporterats till hälsoministeriet. Av dessa fall var 802 ”klassisk” dengue med feber, huvudvärk, muskelvärk mm medan 265 fall var av den betydligt allvarligare hemorragiska formen med blödningar och generell organpåverkan. Något specifikt skydd eller botande läkemedel finns inte mot sjukdomen. Då infektionen sprids via myggor är det viktiga att skydda sig mot myggor med myggnät, täckande klädsel och myggmedel.

Under 2006 rapporterades 54 fall bland svenska resenärer. 42 hade smittats i Asien, knappt hälften av dem i Thailand, övriga främst i Indien, Indonesien, Filippinerna och Sri Lanka. De tolv fall som smittats i Latinamerika var bl.a. resenärer till Costa Rica, Kuba, Brasilien och Mexico. Hittills i år har 18 fall anmälts, 17 av dem smittade i Asien eller Oceanien, en person hade smittats i Venezuela.

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi