Ett fortsatt utbrott av lymfogranuloma venereum (LGV) rapporteras från Nederländerna med 232 anmälda fall sedan år 2004 (1). Mellan januari 2006 och februari 2007 rapporterades 53 nya konfirmerade fall. Flest fall (74 %) diagnostiserades i Amsterdam. Preliminära uppgifter visar att alla dessa fall var bland män som har sex med män (MSM) och 77 % av dem var hiv-positiva. Medelålder för patienterna var 45 år (27-65 år) och ofta diagnostiserades andra sexuellt överförda sjukdomar samtidigt. För 12 män var mer detaljerad information tillgänglig om klinik och sexuellt beteende. Majoriteten hade proktit med flytningar som oftast var blodiga och rektal smärta. Majoriteten rapporterade att de haft oskyddat sex.

LGV i Sverige

I Sverige finns från 2004 till april 2007 fem fall av LGV rapporterade. Samtliga var bland MSM och medelåldern var 39 år (25-53 år). Fyra av dem var smittade i Sverige (2 av dem tillfälliga besökare i Sverige) och en person var smittad utomlands (Storbritannien). Alla fem var smittade med Chlamydia trachomatis typ L2b, vilket varit den dominerande stammen i Europa de senaste åren. Två av männen var också hiv-positiva. Uppgifter om symtom var tillgängliga för tre av männen: två hade lymfkörtelförstoring med sår och en hade en ilsken proktit. Samtliga rapporterade oskyddad sex med anonym partner.

LGV bakgrund

LGV orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis serotyperna L1, L2 och L3. LGV är vanligt i Afrika, Asien, Sydamerika och Karibien och där ej specifikt bland MSM. Sedan 2003 har utbrott av LGV rapporterats i Västeuropa huvudsakligen bland MSM. Bakterien drabbar i första hand lymfsystemet och regionala lymfkörtlar.

LGV har tre stadier (2). Inkubationstid för primärstadiet är 3 till 30 dagar. Vid primärstadiet uppstår ett icke ömmande sår på könsorganen eller analt (beroende på typ av sexuell kontakt). Såret kan dock vara så litet att det inte märks.

Sekundärstadiet kommer 1-6 veckor (upp till 6 månader) efter primärstadiet. Hos män är det vanligaste symtomet en ensidig lymfkörtelsvullnad (ca 70%). Hos kvinnor påvisas ensidig lymfkörtelsvullnad endast i 20-30% eftersom andra lymfkörtlar är involverade (kring rektum eller i lilla bäckenet). Lymfkörtelsvullnaden kan övergå i abscessbildning och i 33% slutar det med genombrott och utveckling av hålrum. Detta stadium kan vara förenat med andra symptom som kan försvåra korrekt diagnos: t.ex. feber, ledsmärta, meningit, hepatit, lunginflammation och hudutslag.

Tertiärstadiet ses oftast hos kvinnor och MSM med flytningar från infektionsområdet. Vanligaste symtomen i detta stadium är proktit med blödning, smärta, feber och allmän sjukdomsskänsla. Kronisk infektion kan leda till fistelbildningar och abscesser. Vidare kan skleroserande lymfangit orsaka ödem och senare genitalt lymfödem (elefantiasis).

Diagnosen grundar sig på klinisk bild och påvisat positivt prov för Chlamydia trachomatis serotyperna L1, L2 eller L3. Det är viktigt att tänka på denna sjukdom som en möjlig förklaring till lymfkörtelsvullnad, proktit mm hos speciellt MSM.

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi

Referenser:

1. Koedijk F, de Boer I, de Vries H, Thiesbrummel H, van der Sande M. An ongoing outbreak of lymphogranuloma venereum in the Netherlands, 2006-2007. Euro Surveill 2007;12(4):E070419.2

2. Pattman R., Oxford Handbook of Fenitourinary medicine, HIV and AIDS, Oxford University Press, 2006

3. Andersson Y., Normann B., Tideström L., Fakta om smittsamma sjukdomar från A till Å, Smittskyddsinstituet och Smittskyddsläkarföreningen, 2005