I FASS-texten för Stamaril (gula febern-vaccin) har under ”Varningar och Försiktighet” tillkommit upplysningar om risker med vaccinationen till äldre personer (> 60 år). Speciellt vid förstagångsvaccination av äldre finns en förhöjd risk för neurologiska biverkningar och systembiverkningar. Biverkningarna som kan vara mycket allvarliga är fortfarande ovanliga men måste vägas gentemot risken att få sjukdomen.

Som alltid när det gäller vaccination inför resor måste en individuell bedömning göras. För äldre resenärer till Östafrika kan den cost- benefit-analysen göra att man bör avstå från vaccination. Vid resor till Västafrika är riskerna för smitta generellt större och riskbedömningen kan då leda till att vaccination till äldre ändå bör ges. I Sydamerika är människor ofta vaccinerade och då utgör istället apor bärare varför det framförallt är vid rundresor på landsbygd riskerna finns. För närvarande pågår emellertid ett humant utbrott i Bolivia.

Ibland måste vaccination ges av legala skäl vid resande över nationsgränser. Redan i dag är det ett antal personer som istället utrustas med intyg att de av medicinska skäl ej vaccinerats mot gula febern. Detta är en möjlighet för äldre resenärer till områden där den faktiska risken för gula febern bedöms som försumbar.

Gula febern är mycket ovanlig bland resenärer. Sex fall, alla med dödlig utgång, finns rapporterade bland europeiska och amerikanska resenärer sedan 1996, samtliga var ovaccinerade. Smittländer var Brasilien, Venezuela, Gambia och Elfenbenskusten. Inga svenska fall finns rapporterade.

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi