Totalt anmäldes 1208 fall av hepatit B, kliniska anmälningar med epidemiologiska uppgifter hade inkommit för 1024 av dem.

Under 2006 registrerades 162 fall av akut hepatit B, vilket är den lägsta årssiffran sedan 1998 (Fig.1) Den största minskningen har skett bland fall som smittas via intravenöst missbruk, en möjlig förklaring till detta skulle kunna vara den ökade hepatit B-vaccinering som sker, bl.a. inom kriminalvården, av denna grupp.

Av de 162 fallen med akut infektion var 57 kvinnor och 105 män . Medelåldern var 33 år för kvinnor och 35 år för män. Sverige angavs som smittland för 112 av fallen. Intravenös smitta stod för 40 procent av fallen, lika stor andel hade smittats sexuellt och smittvägen var okänd eller uppgift saknades för 18 procent av fallen. En person var smittad via sjukvård i Asien. Två barn i förskoleålder med akut infektion anmäldes, båda från familjer som nyligen kommit till Sverige från högendemiska länder.

Intravenöst missbruk uppgavs som smittväg för 18 kvinnor, medianålder 32 år (18-49 år), och 45 män, medianålder 30,5 (17-48 år). Av dem som smittats via missbruk hade 32 även en sedan tidigare känd hepatit C-infektion. Sexuell smitta uppgavs för 29 kvinnor och av dem hade en tredjedel smittats utomlands. Även hälften av de 35 män som smittats sexuellt hade smittats utomlands, främst i Thailand. Generellt har andelen utlandssmittade ökat jämfört med 2005.

Antalet nyanmälda hepatit B-bärare ökade något jämfört med 2005. De flesta av de 856 anmälda fallen var smittade före ankomst till Sverige.

/Ragnhild Janzon, avd för epidemiologi