Totalt anmäldes 1977 hepatit C-fall under 2006, varav 1648 var kliniska anmälningar. Antalet anmälda fall per år fortsätter att minska, jämfört med 2005 är det en minskning med 4 %.

I fördelningen av smittvägar är det inga större förändringar jämfört med tidigare år. För 32 % av fallen är smittvägen okänd eller uppgift saknas. Intravenöst missbruk uppges som smittväg för 57 % av de anmälda fallen. 86 personer (5 % av fallen) har smittats via blodtransfusioner. 57 av dem är smittade i Sverige före år 1992, men en person smittades under 2006. Sexuell smitta uppges i 75 fall (4,6 % av fallen). Det är fortfarande fler män än kvinnor bland fallen, de står för 63 % av fallen (år 2005 var 70 % av fallen män). Medelåldern för de nyanmälda fallen är 39 år för båda kön.

Av dem som smittades via intravenöst missbruk är 69 % män. Samma fördelning mellan könen ses i de flesta åldersgrupper förutom i åldersgruppen 15-19 år, där det är fler kvinnor än män (figur 1). Medelåldern för fallen smittade via intravenöst missbruk är 33 år (14-64 år) för kvinnor och 36 år (14-73 år) för män. Av de anmälda fallen som är mellan 15-29 år uppges 78 % ha smittats via intravenöst missbruk. Av de sexuellt smittade är 69 % kvinnor.

/Ragnhild Janzon, avd för epidemiologi