Socialstyrelsen har tagit initiativ till att försöka hitta personer som blev smittade med hepatit C (HCV) före det att allmän testning av blodgivare var införd 1992. Detta har blivit aktuellt eftersom det i dag finns en botande behandling. Antalet personer ur denna kategori som upptäcks har gradvis minskat men rör sig fortfarande om mellan 50 och 100 fall per år (se figur 1). Under de sex åren 2000-2005 anmäldes sammanlagt 708 fall av HCV där blodtransfusion angetts som smittkälla. Smittan har i nästan samtliga fall skett före 1992.

Ett projekt genomförs nu på Smittskyddsinstitutet för att bättre kartlägga när, var och varför blodtransfusion givits. För att se vilka diagnoser och vårdtillfällen som var förenade med dessa blodtransfusioner görs en jämförelse med slutenvårdsregistret för motsvarande period. Dessa uppgifter skall förhoppningsvis vara till hjälp när man skall definiera vilka patientkategorier som skall kontaktas med ett erbjudande om HCV-testning.

/Anders Blaxhult, avd för epidemiologi