Nästa vecka kommer inte EPI-aktuellt, om inget extraordinärt av smittskyddsintresse inträffar.