Enligt beslut Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) ingår vaccinet Gardasil® från den 9 maj 2007 i läkemedelsförmånerna och vaccinkostnaden subventioneras alltså delvis av landstinget. Detta beslut gäller flickor från 13 till och med 17 år.

För sammanfattning om HPV-vaccin se länkar nedan. Socialstyrelsen utreder för närvarande om HPV-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. En eventuell vaccinering inom barnvaccinationsprogrammet kommer sannolikt att ske före 13 års ålder, och utgör inget hinder mot att låta vaccinet ingå i läkemedelsförmånerna för flickor 13-17 år. LFN kan dessutom komma att ompröva sitt beslut när Socialstyrelsen tagit ställning till allmän vaccination.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna får räknas in i högkostnadsskyddet (1800:-) för läkemedel. För barn bosatta på samma adress gäller gemensamt högkostnadsskydd. Om man väljer att vaccinera familjens dotter/döttrar mot HPV så kommer alltså kostnaden att bero på var barnen befinner sig i högkostnadstrappan.

För utnyttjande av läkemedelsförmånerna behövs receptförskrivning, inkluderande att läkaren signerar i rutan för förmån. Hur vaccinationsmottagningar, gynekologmottagningar, vårdcentraler och andra kommer att ordna logistiken kring HPV-vaccination av flickor 13-17 år återstår att se.

/Rose-Marie Carlsson, avd för epidemiologi

Länkar:

Pressmeddelande LFN om Begränsad subvention för vaccin mot livmoderhalscancer

LFN:s frågor och svar om HPV

Refvac om HPV-vaccination (klicka på pdf-dokumentet 070222)

Epi-aktuellt om HPV-vaccination