Sedan februari 2007 observeras en epidemisk spridning av mässling i Japan, speciellt i Tokyo och Saitama områdena. Bland annat rapporteras ett stort antal fall av mässling bland studenter, vilket har föranlett hälsovårdsmyndigheterna att i maj tillfälligt stänga flera universitet i Tokyo.

I Japan omfattade vaccinantionsprogrammet mot mässling fram till 2006 endast en vaccindos, att ges mellan 12 månader och 90 månaders ålder. Från och med april 2006 ges dessutom en andra dos i samband med skolstart. Vaccinationstäckningen har varit hög med mer än 95 procent av barn och ungdomar i ålder 2 till 19 år och över 85 procent av befolkningen i 20-30 års ålder vaccinerade. Avtagande immunitet efter endast en vaccindos i småbarnsåldern antas ha bidragit till spridningen av mässling.

Från olika länder i hela världen har under under våren 2007 rapporterats flera utbrott av mässling, i många fall relaterade till importsmitta (se även ProMed 22 maj 2007: Measles - Japan...)

I Sverige diagnostiserades under 2006 mässling hos totalt 19 personer, varav elva insjuknade i anslutning till utlandsresa. En person hade tidigare vaccinerats med en vaccindos. Övriga sex barn och 12 vuxna var ovaccinerade.

Risken för utlandsrelaterad smitta aktualiserar behovet av att personer i 30-50 års åldern, som inte tidigare vaccinerats mot mässling och som inte heller har haft mässling, överväger vaccination, särskilt inför utlandsvistelse.

(Årets vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna visar att vaccinationstäckningen mot mässling uppgår till 96,2 procent av barn födda 2004 dvs en förbättring jämfört med föregående år, se vaccinationsrapport på SMI:s webbplats )

/Victoria Romanus, avdelningen för epidemiologi, SMI