Läs om utbrottet på Smittskyddsinstitutets webbplats . Den lokala smittskyddsmyndigheten i Wales anser att man nu har utbrottet under kontroll. Man har identifierat alla fall och dem som kan ha exponerats för smitta. Inga ytterligare nyheter har inkommit från HPA (the UK Health Protection Agency) sedan den 26 maj.

/Annika Linde, statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet