För att förhindra antibiotikaresistens och smittspridning är det viktigt att förebygga att det finns okända MRSA-bärare inom vård och omsorg. Socialstyrelsen publicerar idag ett kunskapsunderlag om MRSA hos vård- och omsorgspersonal samt rekommendationer för hur man handlägger sådana ärenden.

Länkar till Socialstyrelsens webbplats och dokument:

Socialstyrelsen: Viktigt identifiera vårdpersonal med MRSA

MRSA hos personal inom vård och omsorg - ett kunskapsunderlag

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA