De som fått sin positiva aidsdiagnos inom 90 dagar efter det att de fått sin första positiva hivdiagnos benämns ”late testers”. År 2006 rapporterades 36 late testers i Sverige. Av dessa var 20 män och 16 kvinnor. Vid kontaktspårning har 78 sexuella kontakter uppgetts. Av dem uppgav 14 av männen tillsammans 48 kontakter och 12 av kvinnorna tillsammans 30 kontakter. Ett tidigare hivtest för late testers skulle medföra att de skulle kunna påbörja behandling vid ett tidigare skede och därmed förhindra utveckling av aids. Dessutom skulle medvetenhet om smitta kunna leda till ett lägre antal riskfyllda sexkontakter.

Smittade före ankomst till Sverige

De 20 late testers som sannolikt smittats före ankomst till Sverige har nästan uteslutande smittats i högendemiska länder, främst Thailand. Inom gruppen som sannolikt smittats före ankomst till Sverige är heterosexuell smitta vanligast med 15 fall. Genomsnittsålder för rapporterade late testers som sannolikt blivit smittade före ankomst till Sverige är 37,5 år. 12 av de 20 anmälda inom denna grupp är mellan 30-39 år. Denna siffra överensstämmer relativt väl med genomsnittsåldern för hivanmälningar i Sverige i stort. 15 individer har tillsammans uppgett knappt 2,1 kontakter i genomsnitt. Av de rapporterade fallen är 8 män och 12 kvinnor. I en del fall sker diagnos i samband med ankomst till Sverige och personerna har därför inte haft möjlighet att tidigare få en hivdiagnos i Sverige.

Bosatta i Sverige

Majoriteten av dem som benämns ”bosatta i Sverige men smittade utomlands” är sannolikt smittade i Thailand. För samtliga 6 fall som smittats utomlands men som är boende i Sverige har smittan skett heterosexuellt. Genomsnittsålder för de som är bosatta i Sverige men smittade utomlands är 51,0 år och samtliga rapporterade fall har en ålder fördelade mellan 42-61 år. I gruppen boende i Sverige men smittade utomlands kan man skönja ett större risktagande än hos dem som smittats före ankomst till Sverige. Denna grupp uppgav i snitt drygt 5,3 kontakter, samtliga är män och har alla uppgett minst 5 kontakter.

Då smittan troligtvis skett i Sverige rapporterades likaså 6 fall varav 2 sannolikt smittats heterosexuellt, 2 via sex mellan män och 2 genom intravenöst missbruk. För de som är bosatta och troligtvis smittade i Sverige är genomsnittsåldern 45,3 år och samtliga fall inryms mellan 37-60 år. Inom gruppen ”boende och smittade i Sverige” saknas fortfarande fullständig information om antal kontakter. Könsfördelningen var 3 män respektive 3 kvinnor.

/Björn Oppenheimer, Anders Blaxhult, avd för epidemiologi, SMI