Mikrobiologiska pionjärer med nya redskap:

Människor drabbas olika av virus och bakterier beroende på genetiska förutsättningar. Forskning på genetik och sjukdom kan få stor betydelse för framtida läkemedelsanvändning.

Olycksbådande tbc-utveckling:

Resistent tbc blir multiresistent som blir extremt resistent. Tbc har definitivt vridit sig ur människans grepp. Och ju mer resistent tbc, desto dyrare åtgärder.

Porträtt:

Hemmasnickrade teorier om allergier ska bort. Kring allergier florerar allehanda ovetenskapliga spekulationer. Det retar Agnes Wold, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska akademin.

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 3/07. Läs också om det banbrytande projektet Vizier, som kan ge universella antiviraler.

Missa inte heller att badsäsongen 2007 startar den 15 juni på Naturvårdsverkets och Smittskyddsinstitutets webbplats Badplatsen. Där finns information om vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning på badplatser runtom i landet.

OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratisnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:

 • Smittskyddsarbete under ett tak gav bättre kontroll:
  I Nederländerna samlas numera expertis och kontroll i en myndighet. Det har gett smittskyddsfrågor en större spridning och effektivare arbetssätt.
 • Biosäkerhet:
  Den som vill vara med om att påverka hur framtida biosäkerhet ska se ut bör nog hoppa på tåget så snart som möjligt. Lite i skymundan pågår nämligen ett stort förändringsarbete, som kommer att få följder för folkhälsa, ekonomi och politik.
 • Nya hot kräver tillit:
  Svenskar har en stark tro på myndigheters och experters förmåga att hantera nya och smittsamma sjukdomar. Men experterna bör vara överens och kunna kommunicera informationen. Annars kan fördomarna ta över. Lärdomar kan dras från förskolan Regnbågen: ett år efter det sista konstaterade fallet av tbc-smitta vid förskolan, avstod fortfarande föräldrar från att placera sina barn där.
 • Frågerutan: Hur skyddar man sig mot bältros?
 • Ny forskning: Anpassningsbar kikhostebakterie med stort genomslag.
 • Myter om smittskydd: Hur farlig är en offentlig toalett?
 • Krönika: Rigmor Thorstensson. Hjälp till att förbättra framtidens vaccinationer!