Miljö- och hälsoskyddskontoret i Skövde kontaktades den 30 och 31 maj om tre sällskap där sammanlagt 7 personer insjuknat i kräkningar, diarréer, magont, feber och ont i kroppen. Gemensam faktor var att de ätit lunch på samma restaurang den 28 eller 29 maj. Smittskyddsenheten kontaktades den 31 maj.

Inkubationstiden var ca 1½ dygn. De insjuknade hade ätit olika varmrätter, men av samma salladsbuffé, varför misstankarna riktades mot denna.

Symtomen och inkubationstiden gjorde att calicivirusinfektion misstänktes. Prov togs från några av de insjuknade (faecesodling och calicivirus), liksom på några av personalen. Livsmedel från salladsbuffén skickades för bakteriologisk odling.
Efter samråd med smittskyddet beslöt Miljö- och hälsoskyddskontoret att belägga salladsbuffén med saluförbud och beslöt att den person som ansvarat för buffén inte fick hantera oförpackade livsmedel i väntan på sitt provsvar. Dessutom skulle salladsberedningsrum och buffévagn saneras.

Under eftermiddagen tillkom ytterligare 6 personer som insjuknat. Redan sen eftermiddag kontaktades både Smittskyddsenheten och Miljö- och hälsoskyddskontoret av lokalpressen, så redan den 1/6 blev utbrottet allmänt känt. Under dagen hörde ytterligare ett 50-tal personer, som varit sjuka, av sig, även från lunchen den 30/5. Några av de smittade hade bara ätit av bufféns couscoussallad och några som inte ätit av denna förblev friska.

Sedan inspektion utförts av Miljö- och hälsoskyddskontoret efter saneringen och efter diskussion med Yvonne Andersson på SMI fick restaurangen den 1/6 tillstånd att åter servera från salladsbuffén med nyinköpta råvaror.

Under följande dagar hörde ytterligare ett 40-tal personer, som insjuknat, av sig. Alla hade ätit de 3 aktuella dagarna. En del sekundärfall har också rapporterats.

Den 4 juni kom provsvar som visade att en av de provtagna var positiv för calicivirus. Faecesodlingarna var negativa. Den 11 juni blev livsmedelsodlingarna klara och dessa visade inget anmärkningsvärt.

Sammanfattning och diskussion

Sammanlagt insjuknade minst 100 personer efter att ha ätit på samma restaurang. Salladsbuffén var minsta gemensamma nämnare och i denna är couscoussalladen mest misstänkt. Endast en av de 3 sjuka som provtogs för calicivirus var positiv. De andra två lämnade inte prov förrän den 4/6. Livsmedlen har inte kunnat analyseras för calici. Den salladsansvariga personalen var negativ i sina prover.

Symtom, inkubationstid och att en del sekundärfall har rapporterats talar ändå starkt för att calicivirus är smittämnet. Restaurangen köper grönsakerna från en stor grönsaksgrossist, så om smittan skulle komma från dessa livsmedel hade inte utbrottet begränsats till en restaurang. Mycket talar för att livsmedlen kontaminerats på restaurangen.

/Jan Svensson och Linda Krantz Hoel, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Skövde, Agneta Johansson och Peter Nolskog, Smittskyddsenheten, Skövde