Det har under senaste åren skett en ökning av denguefeber bland annat i Asien och Latinamerika. Nu rapporteras om en ökad spridning från Sydostasien där Singapore nu har 400 nya fall per vecka.

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggor och rapporteras från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen sprids av myggor varför det är viktigt att skydda sig mot myggbett vid vistelse i områden där dengue kan finnas. Det finns ingen vaccination eller annat specifikt skydd mot sjukdomen. Andra tropiska sjukdomar som sprids via myggor är malaria och chickungunya.

/Anders Blaxhult, bitr. statsepidemiolog, Avd.för epidemiologi, SMI

Läs mer:

ProMed 2007-06-12: Dengue update

Smittskyddsinstitutets webbplats: Nyheter