Vibrioinfektion exkl. kolera blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen den 1/7 2004. Sedan dess har 8, 25 och 41 fall anmälts per år (2004, 2005 respektive 2006). Detta inkluderar fall både smittade i Sverige och utomlands och flertalet är öroninflammationer. Av den allvarliga formen som kallas badsårsfeber rapporterades 1, 3 respektive 8 fall. Dessa var infektioner i sår med allvarligare symtom t.ex. blodförgiftning. Tre av fallen som smittades i samband med bad under 2006 avled. Flertalet av de infekterade personerna var över 60 år, inga barn rapporterades med badsårsfeber.

De rapporterade fallen finns framförallt på östkusten upp till Stockholmsområdet. Några fall kan möjligen ha smittats från sötvatten, men det är inte helt klarlagt. En person smittades på västkusten i samband med en olycka i vatten.

  • Badsårsfeber betecknar de allvarliga fallen där infektion har etablerats i redan befintliga sår och sedan gett en allvarligare infektion. Begreppet omfattar infektion med både V. cholerae och V. vulnificus. Badsårsfeber myntades av smittskyddsläkaren Rickard Eitrem i Blekinge för att undvika sammanblandning med kolera.
  • Bakterierna är vanliga i bräckt vatten men kan även förekomma i sötvatten. Bakterierna gynnas av temperaturer över 20°C. Även förekomst av alger och en salthalt på 0,4-1,7% gynnar tillväxten.

Det är för närvarande omöjligt att avgöra om det ökade antalet fall av badsårsfeber under 2006 beror på en bättre rapportering eller om den varma sommaren 2006 ökade risken att smittas. Inför kommande badsäsong vill vi ändå informera om risken för smitta vid bad om man har öppna sår och är äldre, har bakomliggande sjukdomar samt om vattentemperaturen varit högre än 20°C under en längre period.

Vidare information om badvattentemperatur och badvattenkvalitet, se webbsidan Badplatsen . Vidare information om badsårsfeber finner ni på smittskyddsinstitutets hemsida.

/Yvonne Andersson, chefsepidemiolog, Avd för epidemiologi, SMI, Anneli Carlander, mikrobiolog, Caroline Schönning, mikrobiolog, Avd för parasitologi, mykologi, vatten och miljö, SMI