I den frivilliga rapporteringen av diagnostiserade norovirusfall, där alla viruslaboratorier deltar, kan vi återigen konstatera att juni månad betyder slutet för vinterkräksäsongen. Visserligen rapporteras fortfarande nya fall, men åtminstone inom vården betyder sommarmånaderna endast sporadiska utbrott av virusmagsjuka. Den gångna vintern bjöd på betydligt fler fall av diagnostiserad norovirusinfektion än tidigare säsonger alltsedan SMI började följa utbrotten hösten 2003. Jämfört med den föregående säsongen 2005-6, diagnostiserades mer än tre gånger så många fall under 2006-7 (6600 jämfört med 2023). Andelen positiva patientprov var också betydligt högre, 36 % jämfört med 21 %, vilket troligen beror på mer relevant provtagning och bättre fungerande tester denna säsong.

Redan under senvåren 2006 noterade vi att två nya varianter av norovirus genotyp G2.4 (2006a och b) började spridas i landet. Andra länder rapporterade samma sak, och oron ökade för att dessa stammar skulle bli till ett problem inom vården under den kommande vintern. Bilden var mycket lik den vi upplevde under försäsongerna 2002 och 2004 med nya G2.4 stammar som spreds tidigt. Rapporterna under oktober 2006 visade också att de båda virusvarianterna fanns kvar i landet, och att de spreds snabbt inom vården. Intressant nog så verkade Västkusten klarat sig bra i början av säsongen medan rapporterna från viruslaboratoriet i Umeå visade höga siffror långt in på senvåren. Det är osäkert om vi sett dylika regionala skillnader i norovirusförekomst tidigare säsonger.

Av 81 typade virusstammar från vårdrelaterade utbrott, utgjordes 75 stycken av G2.4, där varianten 2006b stod för 63%. Liksom tidigare säsonger var virusstammar tillhörande genogrupp 1 i minoritet, och de påvisades i endast 14 av totalt 106 typade utbrott från vården och samhället i övrigt. Däremot orsakades flera bad- och dricksvattenrelaterade utbrott under juli och augusti 2006 av genogrupp 1-stammar. En varm sommar med många bad kanske återigen ger oss anledning till att finna norovirus i samband med badvattenassocierade utbrott av magsjuka.

/Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog, Margareta Thorhagen , biomed. analytiker, KCB, SMI