Sedan den 13 juni 2007 har 15 fall av mässling rapporterats i Norge bland en grupp irländska resenärer. Utbrottet är isolerat till flera olika familjer som hade kontakt med två campingplatser i Norge. Utbrottet i Norge är klart sammankopplat till det utbrott som pågår i England. Samma genotyp (D4) har identifierats hos patienterna. Det finns inga tecken på att det har spridits till övriga befolkningen i Norge.

Mellan 3 april-26 maj 2007 har 41 konfirmerade och 49 misstänkta fall av mässling inrapporterats från sex av Englands nio regioner till Health Protection Agency i England. Ytterligare 2 konfirmerade fall har rapporterats i slutet av mars. Dessa 2 fall och de följande fallen har visat sig vara samma genotyp (D4). Utbrottet kan härledas till en sammankomst av irländska resenärer i London den 3 april 2007.

/ Solveig Olsson , avdelningen för epidemiologi

Fakta och fördjupning

Sjukdomsinformation om mässling

Läs mer på andra webbplatser

Läs mer i Eurosurveillance