ProMed rapporterar om två nya virus som har infekterat människa.

På Yap, en av öarna i ögruppen Mikronesien i södra Indiska Oceanen, pågår ett utbrott av ny myggöverförd virussjukdom orsakat av Zikavirus. Sjukdomen påminner om denguefeber men har en mildare symptombild. Läs mer på ProMEDs webbplats .

I Malaysia har man upptäckt ett nytt Orthoreovirus som spridits från fladdermöss till åtminstone en människa. Viruset verkar vara orsaken till akut lunginflammation hos en 39-årig man. Läs mer på ProMEDs webbplats .

/ Annika Linde , statsepidemiolog