Under första halvåret 2007 rapporterades 252 fall av hiv (153 män och 99 kvinnor) genom klinisk anmälan till Smittskyddsinstitutet, vilket är det högsta antalet anmälda per halvår sedan rapporteringen startade för 20 år sedan. Totalt har det anmälts drygt 7 700 fall i riket och av dem lever omkring 4000 i Sverige idag. Årets ökning är 40 % jämfört med samma period förra året.

Sex mellan män

Under halvåret anmäldes 62 fall där sex mellan män angivits som smittväg jämfört med 38 fall/halvår den senaste femårsperioden. De fem personer som smittats utomlands var tre smittade i Sydamerika och två i Europa. Medelåldern låg som tidigare på 39 år.

Intravenöst missbruk

Tjugonio personer har smittats via intravenöst missbruk och i denna grupp ses den proportionellt största ökningen. Den senaste femårsperioden har tolv personer anmälts per halvår. Tjugofem av årets anmälda uppger att de smittats i Sverige, två har smittats i övriga Europa och för en man saknades uppgiften. Medelåldern var 40 år

Heterosexuellt smittade

Under halvåret anmäldes 105 heterosexuellt smittade (63 % kvinnor). Flertalet av de heterosexuellt smittade (70 %) var smittade före ankomst till Sverige. Medelålder bland heterosexuellt smittade var 35 år.

Smittort

En stor andel av nyupptäckta fall ses liksom tidigare år bland personer som smittats, vanligtvis heterosexuellt, före ankomst till Sverige. Här ses de största fluktuationerna mellan olika år och är huvudsakligen beroende på migrationsmönster (Fig 2).

Mera anmärkningsvärt är den ökning av smittade i Sverige som setts under de senaste åren. Under första halvåret var antalet rapporterade fall 86 jämfört med ett medeltal på 40 personer de föregående 5 åren (Fig3). Bland män som har sex med män ses en gradvis ökning under flera år och under första halvåret 2007 rapporterades 40 inhemska fall jämfört med ett medeltal på 19 fall föregående 5-års period. En påtaglig ökning av inhemsk smitta ses senaste året bland personer som smittats via intravenöst missbruk. Under första halvåret 2007 anmäldes 25 inhemska fall jämfört med ett medeltal på 8 de föregående 5 åren. Tjugofyra av de rapporterade fallen kommer från Stockholmstrakten där en ökning sågs redan 2006. En mindre ökning ses också bland dem som smittats heterosexuellt i Sverige. Under första halvåret 2007 anmäldes 17 fall jämfört med ett medeltal på 12 de senaste fem åren.

Ett antal personer är bosatta i Sverige men smittade utomlands, oftast i Asien (Fig 2). Här ser vi till skillnad från övriga grupper ingen ökning. Antalet personer var första halvåret 2007 20 stycken vilket är samma antal som vi sett under föregående 5-års period.

Aids

Totalt finns 2121 anmälda fall av aids. Under första halvåret 2007 anmäldes 24 fall att jämföra med ett medeltal av 28 fall föregående 5 år.

Kontakt

  • Malin Arneborn , Epidemiolog, Avdelningen för epidemiologi, tfn 08-457 23 00
  • Anders Blaxhult , Överläkare, Avdelningen för epidemiologi, tfn 08-457 23 00

Fakta och fördjupning

Sjukdomsinformation om hivinfektion

Statistik för hivinfektion (för tidigare år)

Ladda ner bilder/grafer (300 dpi)

Figur 1: HIV-anmälda första halvåret 2002-2007 per smittväg

Figur 2: HIV-anmälda första halvåret 2002-2007 beroende var personerna varit bosatta respektive smittade

Figur 3: HIV-anmälda första halvåret 2002-2007 smittade i Sverige per smittväg

Läs mer på andra webbplatser

Socialstyrelsen om hiv/STI