Under första halvåret 2007 rapporterades 344 fall av gonorré (68 kvinnor och 275 män, för en person är kön okänt) vilket är en minskning med 10% jämfört med första halvåret 2006. Minskning har skett framför allt bland män som har sex med män, 26% jämfört med föregående år. Bland heterosexuellt smittade män var minskningen 7% och bland heterosexuellt smittade kvinnor 12%.

Mer än 80% av fallen var liksom tidigare år män (se Fig.). Medelålder för båda heterosexuellt och homosexuellt smittade män var 31 år (32 år respektive 28 år första halvåret 2006) För kvinnor var medelåldern 24 år (samma som första halvåret 2006).

Största minskningen i antal fall under första halvåret 2007 sågs bland 25-29-åringar med 38% (från 92 till 57 rapporterade fall) och bland 50-54-åringar med 29% (från 14 till 10 rapporterade fall). Ökningen observerades i åldersgruppen 45-49 år med 37% (från 16 till 22 rapporterade fall). Ett barn smittades med gonorré från modern vid förlossning.

Bland män som har sex med män (MSM) rapporterades 96 fall av gonorré. Av de homosexuellt smittade männen är 78% (75 pers.) smittades i Sverige (liksom första halvår 2006), bland dem är 48% (36 pers.) smittade i Stockholm. Av de 142 heterosexuellt smittade männen är 39% (56 personer) smittade i Sverige (jämfört med 33% (50 personer) första halvåret 2006) och 35% (51 personer) smittade i Thailand (jämfört med 38% (58 personer) första halvåret 2006). För 9 män var smittväg okänd. Bland kvinnor smittades 76 % i Sverige (52 personer) jämfört med 69 % (51 personer) första halvåret 2006. Utomlands smittades 9% av kvinnor (6 personer), av dem 3 personer i Thailand (jämfört med 23% (17 personer ) i första halvåret 2006 och av dem 10 personer kvinnor i Thailand).

Bland de stora länen sågs störst minskning i Skåne med 52% (från 69 till 33 rapporterade fall). Stockholm hade en minskning med 11% (från 173 till 154 rapporterade fall) och Västra Götaland hade en ökning med 19% (från 47 till 56 rapporterade fall). Mer information kan fås på SMI:s webbplats under Statistik .

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi