Under första halvåret 2007 anmäldes 22 610 fall av klamydia infektion vilket är en ökning med 52% jämfört med första halvåret 2006. Denna ökning beror till stor del på bättre diagnostik av en ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis (CT) som hittades i Sverige hösten 2006. En ökning av antalet undersökta personer kan också vara en del av förklaringen. Det är därför svårt att göra en direkt jämförelse med tidigare års siffror.

Som vanligt anmäls färre fall under första halvåret än under andra halvåret vilket kan bero på att fler människor blir smittade under sommaren och testar sig efter semestern (se Fig.). Mer än hälften av fallen var liksom tidigare år kvinnor (57%).

Medelåldern var som tidigare: för kvinnor 20 år och för män 22 år. Den största ökningen sågs i åldersgruppen 15-19  (72% jämfört med första halvår 2006) och i åldersgruppen 20-24 (54% jämfört med första halvår 2006). Dessa åldersgrupper har alltid varit mest drabbade av klamydia och är nu målgrupp för sommarens klamydia preventions kampanj (Mer information kan fås på Socialstyrelsens webbplats ). Sex barn smittades vid förlossning vilket är mindre än första halvår et 2006 (9 barn). Preventivt arbete bland gravida kvinnor behövs.

Ökningen av klamydia observerades i alla landsting men speciellt i de landsting som använde Abbott/Roche tester under 2006, dvs. de tester som ej fångade den nya varianten. I dessa län var ökningen 70%, med de högsta talen för Dalarna (250 %) och Södermanland (99 %) första halvåret 2007 jämfört med samma period 2006. I de län som under 2006 huvudsakligen använde Becton Dickinson test (som också identifierade den nya varianten) var ökningen under samma period 27%. Mer information kan fås på SMI:s webbplats under Statistik .

Klamydia fortsätter att vara en infektion som mest smittar heterosexuellt (94% av alla fall under senaste året). Klamydia är också en infektion där smittan huvudsakligen sker i Sverige (87% av alla fall under senaste året). Av dem som smittas utomlands var Thailand, Australien, Norge och Storbritannien vanligaste smittland.

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet