Under en treveckorsperiod rapporterades 3 fall av Lymphogranuloma venereum (LGV) från Stockholm bland män som har sex med män (MSM). Kliniska laboratoriet vid Uppsala Akademiska sjukhus genotypade alla prover från de tre fallen som Chlamydia trachomatis serotype L2b, vilket är den dominerande typen i utbrott bland MSM i Europa de senaste åren. Tidigare rapporterades sporadiska fall av LGV i Sverige (1-3).

Det nya klustret med tre LGV-fall rapporterades från Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Alla tre hade proctit och/eller genitalsår och förstorade lymfkörtlar i ljumskarna. Alla tre männen är hiv-positiva och smittades med LGV i samma kontaktnät. Smittspårning påbörjades. Det är första gången som LGV sprids i Stockholm och man har hittills inte lyckats identifiera någon utländsk besökare eller utlandsresa som skulle kunna vara "index" till detta kluster.

Det är extra viktigt att alla läkare som behandlar hiv-positiva MSM är uppmärksamma och har med LGV-frågeställning vid: alla proctitfall, alla fall med svullna lymfkörtlar i ljumskarna och alla genitala sår (se också referens 3 för beskrivning av symptom av LGV). Viktigt att man begär att prov skickas till Uppsala Akademiska sjukhus för LGV-typning och att man vid misstanke omedelbart sätter in behandling i LGV-dos (högre dos och längre behandlingstid än för ”vanlig” klamydia).

För att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar är det viktigt att använda kondom.

Tack till Björn Herrmann för genotypningsresultaten.

/Inga Velicko, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet, Göran Bratt, läkare, Venhälsan, Södersjukhuset

Referenser

1. Klint M, Löfdahl M, Ek C, Airell A, Berglund T, Herrmann B., Lymphogranuloma venereum prevalence in Sweden among men who have sex with men and characterization of Chlamydia trachomatis ompA genotypes, J Clin Microbiol. 2006 Nov;44(11):4066-71. Epub 2006 Sep 13.

2. Berglund T, Bratt G, Herrmann B, Karlsson A, Löfdahl M, Payne L. Two cases of lymphogranuloma venereum (LGV) in homosexual men in Stockholm. Euro Surveill 2005;10(3):E050303.3 .

3. EPI-aktuellt, vol 6, nr 17 (26 april 2007), Lymfogranuloma venereum-utbrott i Nederländerna