En uppdatering av SMI:s Malariarekommendationer har skett med en del smärre ändringar. Generellt har risken för insjuknande för resenärer till Asien och Latinamerika minskat medan risken kvarstår som hög i stora delar av Afrika. Insjuknande i Sverige ser vi framförallt bland invandrare som besöker sina ”hemländer” utan att ta profylax. För en del länder med mindre risk för malariainsjuknande har tillkommit ett avsnitt om egenbehandling som kan vara aktuellt för vissa resenärer.

Rekommendationerna kommer att medfölja som bilaga i nästa nummer av Smittskydd som ges ut i september. Dokumentet kan redan nu laddas ner i pdf-format från SMI:s webbplats .

/För SMI:s expertgrupp genom Anders Blaxhult och Ragnhild Janzon