Erfarenheter av syfilisfallen vid Venhälsan, Södersjukhuset i Stockholm, första halvåret 2007

Venhälsan har funnits på Södersjukhuset sedan 1982 och är den enda mottagning i Stockholm som huvudsakligen vänder sig till män som har sex med män (MSM). Venhälsan erbjuder fri rådgivning, testning och behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI), inklusive hiv.
Män som besöker Venhälsan erbjuds testning för hiv, syfilis, hepatit A och B, gonorré, klamydia.
Patienterna erbjuds gratis vaccination mot hepatit B.
Venhälsan ansvarar för den medicinska och psykosociala vården för ca 700 MSM med hiv.

Sedan år 2000 har syfilis ökat bland MSM i Stockholm, liksom i andra europeiska storstäder. Att vara hiv-positiv innebär ökad risk att smittas med syfilis. Venhälsan är den mottagning i Sverige som diagnostiserar flest syfilisfall.
Vi har sammanställt samtliga fall av syfilis vid Venhälsan under första halvåret 2007.

Resultat

33 fall av syfilis har upptäckts vid Venhälsan.
30% (10/33) hade också samtidigt gonorré och/eller klamydia.

Varför testade man sig för syfilis?

Pga symptom  70%
Pga symptom + kontaktspårning 9%
Rutintestning utan symptom  12%
Enbart kontaktspårning, utan symptom 9%

Vilket stadium var syfilis i?

Primär 73% (24/33)
Sekundär 12% (4/33)
Latent 15% (5/33)

Var satt såret vid primär syfilis?

penis 67%
ändtarmen 21%
munnen 12%

Hur gamla var patienterna?

Median: 35 år (yngst: 19 år, äldst: 57 år)
De flesta, 70%, har smittats i Sverige.15% (5/33) hade haft syfilis tidigare.

Hiv och syfilis

Hur många var hiv-positiva?

21% (7/33) hade en känd hiv-infektion
Hos 4 patienter upptäcktes hiv och syfilis samtidigt
Således var totalt 33% (11/33) infekterade med både syfilis och hiv.

Syfilistrender 2007

# Snittåldern har sjunkit till 35 år (19 år – 57 år). Har tidigare varit 38-39 år
# Andelen med primär syfilis har ökat till 73%. Har tidigare legat på ca 50%
# Det pågår alltså spridning av syfilis just nu bland män som har sex med män i Stockholm
# Många blir smittade vid helt anonyma kontakter, t ex på sexvideoklubbar, vilket gör kontaktspårningen svår.
# Hiv-positiva män som har sex med män förefaller ha ökad mottaglighet för syfilis. Syfilistestning minst 1 gång per år och vid misstänkta symptom skall alltid utföras
# Kunskapen om syfilissituationen bland män som har sex med män i Stockholm behöver ökas både bland män som har sex med män och inom sjukvården
# Sår på penis, vid ändtarmen och i munnen, resp. ett icke kliande utslag skall hos män som har sex med män alltid betraktas som syfilis tills motsatsen är bevisad

/Lena Persson, Stefan Ekroth (sjuksköt.), Gun Malmlöv, Fredrik Pettersson, Ivar Qvarnström (kuratorer), Göran Bratt, Bo Hejdeman och Anders Karlsson (läkare), Venhälsan, Södersjukhuset