EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsoarbete och ett starkt intresse för epidemiologi. Programmet finansieras av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och EU:s medlemsländer och koordineras av epidemiologiska avdelningen vid SMI.

Ansökningar till utbildningen som startar i september 2007 skall vara ECDC tillhanda senast 11:e februari 2007.

Se annons för mer information om inlämning av ansökan och www.epiet.org för mer detaljer om programmet och ansökningsprocessen.