Under de tre första månaderna 2007 har man i New York observerat en ökning av antalet syfilisfall. 260 fall rapporterades vilket är två gånger så många fall som under motsvarande period 2006, se artikel i NY Times . Sjukdomen sprider sig mest bland män som har sex med män (MSM), men det rapporteras även om en ökning bland kvinnor, vilket liknar situationen i Sverige, se EPI-aktuellt nr 2007:28-31 .

Hälsospecialister i USA anser att spridningen av syfilis beror på ett ökat sexuellt risktbeteende. Också ökningen av bisexuellt beteende bland MSM har spelat roll i spridningen av syfilis bland kvinnor. Man varnar också för att en ökning av hiv skulle kunna följa på syfilisutbrottet.

/Inga Velicko, Avd för epidemiologi