I mitten av augusti drabbades ett flertal barn på ett daghem i en Stockholmsförort av diarré. En utredning visade att 21 barn under de varma dagarna 6 till 8 augusti hade lekt och badat i en liten pool på dagisets gård. Fjorton av dem insjuknade senare med diarréer. I fecesprover påvisades förekomst av cryptosporidier.

Det troliga indexfallet var ett barn som tillsammans med sin familj och två andra familjer vistats några dagar på en campingplats. Barnet hade haft diarré och återkom till dagiset när symtomen försvunnit. Flera andra medlemmar i familjerna hade haft diarré efter vistelsen på campingplatsen. Dricksvattnet på den här campingen kom från en brunn som var belägen nära en fårhage. Vattnet har provtagits men inga cryptosporider kunde påvisas och vattenkvaliteten var god. Avföringsprover från fåren är inte klara ännu.

På dagiset provtogs 23 barn och personal, och hos åtta barn och en personal kunde cryptosporidier påvisas i feces.

Det här utbrottet visar på vikten av att man följer de rekommendationer som finns att inte låta barn på dagis bada tillsammans i små pooler.

/Karin Persson, Bo Svenungsson, Birgitta de Jong, Smittskyddsenheten i Stockholm