Australien har i år ovanligt mycket influensa, och anger i sin veckorapport 18/8 att man har mer än tre gånger så många anmälningar än som man haft i medeltal de senaste fem åren. Influensa/A/H3 dominerar. Inget antyder att den drivit iväg från vaccinstammen a/Wisconsin/67/2005, men genetiska karakteristika beskrivs inte. De kanske kommer från Sverige i stället. Influensa från Australien har nämligen nått oss.

En man som varit i Australien, mestadels i Brisbane, under en månad, insjuknade den 14/8, dagen före hemresan, i influensaliknande symtom. Hemresan gick via Stockholm och sedan med tåg till Växjö. Med på resan var även hans sambo, som insjuknade den 16/8 i liknande symtom. Båda hade veckan innan influensainsjuknandet feber och halsont.

Dagen efter hemkomst besökte indexfallet vårdcentral i Växjö. Två dygn senare insjuknade de två personer som undersökt honom med influensaliknande symtom (myalgi, huvudvärk, torrhosta och feber). Båda provtogs 3 dygn senare och hos den ena påvisades influensa A. Provmaterial har skickats till Smittskyddsinstitutet för typning och genetisk analys. Resultat kan förhoppningsvis presenteras nästa vecka.

Inga ytterligare insjuknade har (ännu) rapporterats. Detta är typiskt för importerad influensa, som kommer tidigt under hösten. Den brukar inte lyckas skapa epidemi, kanske beroende på att immunitetsläget fortfarande är relativt gott efter föregående säsongs influensa. Exv. IgA-antikroppar i luftvägarnas slemhinna, som är mycket viktiga för influensaskydd, är en relativ färskvara. De kan ännu finnas kvar i skyddande nivåer hos relativt många efter vinterns smittspridning och hindra spridningen av importvirus.

/Magnus Hermann, smittskyddssköterska i Kronobergs län, Annika Linde, Smittskyddsinstitutet