Sedan slutet av juli har 107 fall av Salmonella Java rapporterats. Samtliga är smittade i Sverige. De finns i olika delar av Sverige men flertalet kommer från västra Sverige. Alla åldersgrupper är representerade men merparten är mellan 30 och 60 år. Det är fler kvinnor (59) än män (48) som insjuknat. En s.k. fall-kontrollstudie för att ta reda på om något speciellt livsmedel kan vara en risk har utförs av Smittskyddsenheterna i samarbete med Smittskyddsinstitutet. I en fall-kontrollstudie intervjuas alla som blivit sjuka om vad de ätit och druckit samt om restaurangbesök m.m. Friska personer i samma ålder och kön och som bor inom samma geografiska område intervjuas också. Sedan jämförs resultaten och risken för att ha smittats av ett visst livsmedel beräknas.

Smittskyddsenheterna har även i samarbete med miljö- och hälsoskyddskontoren spårat tillbaka olika livsmedel som personer som insjuknat ätit, detta har sedan sammanställts av Livsmedelsverket.

Den epidemiologiska analysen tillsammans med spårning av ursprung för olika livsmedel har givit starka misstankar mot importerad babyspenat. Produkten har dragits tillbaka från marknaden.

/Yvonne Andersson, Avd för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Se även:

Babyspenat återkallas av Ewerman AB

Livsmedelsverket