De senaste 15 månaderna har tre hemvändande resenärer som badat i Mekongfloden i Laos fått diagnosen schistosomiasis i Sverige. I faecesprov från en av patienterna (fall 2) har för första gången ägg av arten S. mekongi identifierats på SMI.

Fall 1 är en medelålders man som bodde vid Mekongfloden i Laos under våren 2006, och som ofta badade i floden. I början av juni 2006 insjuknade han med feber, lös avföring och så småningom torrhosta. Efter hemkomsten besökte han en vårdcentral där luftvägsinfektion misstänktes och patienten fick en penicillinkur. Han försämrades dock med tilltagande trötthet och inkom 21/6 högfebril till Infektionsakuten i Malmö. Han hade tydlig eosinofili (5,3) vilket bidrog till att schistosomiasis misstänktes. Han förbättrades snabbt under behandling med praziquantel och kortison. Serologi var positiv.

Fall 2 är en yngre man som badat i Mekongfloden i Laos under våren 2007. Han besvärades under april av diarréer, buksmärtor, yrsel och frysningar. I maj, strax efter hemkomsten till Sverige, bedömdes han på Infektionskliniken i Karlskrona. Eosinofila var inte förhöjda. Serologi visade gränsvärde i det första provet, men var i senare prov tydligt positiv. Ägg som storleksmässigt och morfologiskt stämmer väl överens med S. mekongi har nu identifierats i faeces.

Fall 3 är en medelålders man som rest i flera länder i Sydostasien under våren 2007 och bland annat badat i Mekongfloden i Laos. Patienten insjuknade med bland annat ostadig gång och svettningar men ingen säker feber. Han vårdades i början av maj på Infektionskliniken i Malmö. Eosinofila var höga (7,1). Faecesmikroskopi visade ägg av S. japonicum eller S. mekongi. Dessa arter är morfologiskt mycket lika och gick i det här fallet inte att artbestämma närmare. Serologi var positiv.

Schistosomiasis ( snäckfeber; bilharzios ) orsakas av en flundremask (trematod) vars larvstadium (cerkarium) utsöndras av en särskild typ av snäckor i sötvatten. Cerkarierna kan penetrera huden och smittar på så sätt människan. Man kan därefter uppleva klåda.

Akut schistosomiasis (Katayamafeber) brukar uppträda cirka 3-8 veckor efter infektionstillfället och kan orsaka symtom som buksmärta, diarré, feber, trötthet och ibland muskelvärk, hosta och hepatosplenomegali. Typiskt är också ett ökat antal eosinofila i blodet. Den intestinala formen (S. mansoni, S. japonicum och S. mekongi) diagnostiseras i första hand genom mikroskopi av ägg i faeces. Det finns också serologisk diagnostik på SMI. Urinvägsformen (S. haematobium) infekterar främst urinblåsan och diagnostiseras i första hand genom mikroskopi av ägg i urin. Det är viktigt att schistosomiasis upptäcks och behandlas eftersom obotliga skador i tarm och gallvägar respektive urinvägar annars kan uppstå.

Det kan alltså finnas anledning att misstänka schistosomiasis hos patienter med oklar infektion som har badat i Mekongfloden, och vid samtidig eosinofili bör diagnosen alltid misstänkas.

/Simon Werner , Avdelningen för epidemiologi, Marianne Lebbad, Avdelningen för parasitologi, Elisabet Holst, Klinisk mikrobiologi, Lund, Jimmy Nilsson, Infektionskliniken, Karlskrona