Hög andel av T-typ 1-isolat

Under de första månaderna av 2007 noterades en ökning av antalet rapporterade fall av invasiv grupp A-streptokock (GAS) -sjukdom i landet, till Avdelningen för epidemiologi här på SMI. Vi kontaktade då (i slutet av mars) de mikrobiologiska laboratorierna och meddelade att vi erbjöd kostnadsfri T-typning av invasiva 2007 GAS-isolat. Det visade sig att en stor andel (45%) av de inskickade invasiva isolaten var av T-typ 1, en typ som i tidigare epidemiologiska studier visats vara vanligare bland allvarlig GAS-sjukdom. Samtal från olika delar av landet (Uppsala, Västerås, Luleå och Västra Götalandsregionen) vittnade även om en ökning av antalet allvarliga fall.

Släktskapsanalys (PFGE) av T1-isolaten visade att de var mycket lika varandra, något som även visats tidigare för denna typ. 2007-isolaten kunde inte heller särskiljas från de T1-isolat som studerats med samma metod under tidigare studier.

Under våren och försommaren har antalet rapporterade fall av invasiv GAS sjunkit och normaliserats. Vi vill därför meddela att vi återigen debiterar för T-typning av insända isolat fr.o.m. den 1/9. Vi vill även passa på att tacka de laboratorier som har skickat in isolat efter vår uppmaning!

Vi tar tacksamt emot invasiva isolat från första halvåret 2007, som ej skickats in tidigare, för kostnadsfri typning. Detta för att vi gärna skulle vilja få en tydligare bild av hur typfördelningen sett ut i landet under denna period. Hittills har 46% av isolaten från de rapporterade fallen under denna period skickats in.

/Jessica Darenberg, Birgitta Henriques Normark, Avd för bakteriologi, Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet