Nu är SMI:s veckorapportering av norovirus från landets viruslaboratorier igång igen. Sedan förra veckan kommer de nya rapporterna att som vanligt presenteras på SMI:s hemsida varje fredag. Hittills under augusti har endast ett fåtal fall av norovirusinfektioner inrapporterats, vilket är det normala för sensommaren. Dock kan det vara värt att notera, att enstaka utbrott redan har drabbat vården.

/Kjell-Olof Hedlund, KCB

Länk:

Norovirusrapport vecka 33, 2007