Lördagen den 8 september är det World Rabies Day. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om rabies, som främst är en sjukdom hos djur men som årligen dödar mer än 50 000 människor.

De flesta fallen inträffar i Asien och Afrika och majoriteten av de drabbade är barn. Många av dessa dödsfall skulle kunna förhindras då det idag finns både säkra och verkningsfulla behandlingsmöjligheter (vaccin och immunoglobulin) för människor och effektiva vacciner för djur.

Hund utgör den i särklass vanligaste smittkällan för människan och den mest effektiva åtgärden för att eliminera antalet humanfall är att vaccinera och kontrollera hundpopulationen. Flera länder har genom omfattande vaccinationskampanjer kommit långt i arbetet med att minska antalet rabiesinfekterade hundar, men fortfarande finns många och stora områden i världen där rabies utgör ett reellt hot i vardagslivet.

World Rabies Day kommer att uppmärksammas stort över hela världen med parollen Working Together to Make Rabies History!

Mer information finns att hämta på www.worldrabiesday.org

/Anna-Lena Hammarin, avdelningen för virologi

Läs mer

Läs mer om rabies på SMI:s webbplats