Hälsovårdsministeriet i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) har nu officiellt bekräftat att det föreligger ett utbrott av ebolafeber i provinsen Kasai Occidental – i sydligaste DRC på gränsen till Angola. Utbrottet noterades först i början på juni månad och misstanken på ebolavirus har nu konfirmerats från laboratorier i Gabon och hos CDC. Städerna Mweka och Luebo är placerade i karantän ( se karta ).

Till 11/9 fanns 372 sjukdomsfall rapporterade i utbrottsområdet varav 166 döda. Man har dock också isolerat Shigella dysenteriae och även sett kliniska fall av dysenteri tydande på att det föreligger två samtidiga epidemier. En del patienter uppges också framgångsrikt ha behandlats med antibiotika, som har effekt på shigella men ej på ebola. I praktiken är det därför svårt att veta hur många fall som verkligen rör sig om ebola. Internationellt stöd till sjukvården i området håller på att organiseras.

Ebolavirus smittar vid direktkontakt och vid kontakt med viruskontaminerade föremål. Inkubationstiden är mellan 2-21 dagar. Efter ett insjuknande i plötslig feber, muskelvärk, huvudvärk och halsont tillkommer ofta kräkningar, diarré och utslag, i en del fall tillstöter även blödningar och ytterligare organpåverkan. 50 - 90 % av fallen har dödlig utgång. Sjukdomen noterades först i DRC (dåvarande Zaire) 1976 och utbrott har därefter skett 1995, 1999, 2003 och 2005. Det finns idag inget vaccin och inte heller någon sjukdomsspecifik behandling mot ebolafeber.

/Anders Blaxhult

Läs mer

ProMed: Ebola hemorrhagic fever - Congo DR