Världshälsoorganisationen, WHO, har publicerat en ny utgåva av hälsostatistik för världen 2006: Ten statistical highlights in global public health. Den innehåller en omfattande datasamling från WHO:s 193 medlemsländer om hälsovårdsresurser, hälsoekonomi, tuberkuloskontroll, barnadödlighet m.m.

Läs mer

Ten statistical highlights in global public health