Norra Irak har drabbats av kolera. Utbrottet började i mitten av augusti, närmare 7000 människor har insjuknat under de senaste veckorna och tio av dem har dött. Den exakta källan till utbrottet har inte fastställts, men förorenat vatten antas ligga bakom smittan. Alla offentliga vattensystem i de drabbade områdena har klorerats och det tas regelbundet prover på dricksvattnet. Internationella rödakorskommittén, Läkare utan gränser och flera FN-organ har hjälpt WHO att tackla koleraepidemin i norra Irak bland annat genom att informera människor om hur de kan skydda sig mot smittan. Inga fall har rapporterats från andra delar av landet.

Läs mer

ProMed 12 sept 2007: Cholera - Iraq (northern)